Regulamin promocji Firana 30% - iDESCU
Loading page icon iDESCU

 

 

 

 

Regulamin promocji „Wybrane produkty z rabatem 30% i 50%”

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Produktów w aplikacji iDESCU oraz sklepie internetowym iDESCU (sklep.idescu.pl)

Organizator promocji: Kaja-Tex Bartłomiej Kasiński, ul. Działkowa 9, 62-872 Borek

Uczestnik – osoba nabywająca produkt w ramach promocji

Produkt - wybrany asortyment kategorii „firany”, "zasłony", "rolety" dostępny w app iDESCU oraz sklepie internetowym iDESCU

Rabat – upust od detalicznej ceny sprzedaży brutto produktu

Postanowienia ogólne

 1. Okres promocji: od 15.05.2024 r. do 31.05.2024 r.
 2. Przystąpienie do promocji oznacza akceptację Regulaminu

Zasady promocji

 1. Promocja polega na udzielaniu Rabatu w wysokości 30% od detalicznej ceny sprzedaży brutto Produktu lub 50% od detalicznej ceny brutto materiału.
 2. Maksymalna ilość Produktów jakie można nabyć w ramach promocji wynosi 2 szt. na Uczestnika promocji.
 3. Uczestnik może skorzystać z Rabatu spełniając warunki Regulaminu.
 4. Warunkiem skorzystania z Rabatu jest nabycie Produktu objętego Promocją w określonym w Postanowieniach ogólnych Promocji terminie.
 5. Promocja na dany Produkt trwa do momentu wyczerpania zapasów danego Produktu

Zwrot towaru

 1. Produkt zakupiony w ramach promocji podlega zwrotowi zgodnie z zasadami opisanymi w ”REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IDESCU.PL”

Reklamacje dotyczące przebiegu oraz organizacji akcji promocyjnej

 1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z postanowieniami opisanymi w „REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IDESCU.PL”
 2. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator promocji przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na idescu.pl
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie od 15.05.2024 r. do 31.05.2024 r. i jest dostępny na stronie Organizatora idescu.pl oraz w siedzibie Organizatora
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.