Polityka prywatności - iDESCU
Loading page icon iDESCU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym na ich przetwarzanie jest:

Kaja-Tex Bartłomiej Kasiński

Ul. Działkowa 9

62-872 Borek

e  - mail: kontakt@idescu.pl

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI MOBILNEJ IDESCU I STRONY INTERNETOWEJ IDESCU.PL (dalej IDESCU)

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Idescu administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej.

  1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W IDESCU.PL

REJESTRACJA W  IDESCU

3.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Idescu, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Idescu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Idescu i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.2.4. w celach marketingowych administratora.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.3. Złożenie zamówienia przez użytkownika Idescu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.4.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.4.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Idescu, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.4.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.5. Idescu zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub przez kontakt telefoniczny.

- Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

- W przypadku kontaktu telefonicznego użytkownik wpisuje swój numer telefonu, pod który Idescu kontaktuje się z użytkownikiem. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak koniczne w celu przyjęcia i obsługi zapytania. W przypadku kontaktu telefonicznego użytkownik może podać operatorowi kod aplikacji co będzie równoznaczne z tym, że operator Idescu otrzyma dostęp do ekranu urządzenia mobilnego użytkownika w celu pomocy przy wyborze kompozycji i obsłudze zamówienia (pomoc w doborze materiałów, wzorów itd.). Dostęp do ekranu urządzenia mobilnego skutkuje przekazaniem do Idescu zdjęć okien, w odniesieniu do których użytkownik wybiera kompozycję.

3.6. Dane osobowe są przetwarzane:

3.6.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.6.2. w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

3.6.3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na wysyłce informacji handlowych w granicach udzielonej przez użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  1. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które mogą być dostosowane do jego preferencji;

4.1.2. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w tym w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie użytkowników. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

4.3. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail lub SMS dane osobowe użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Idescu polegający na wysyłce informacji handlowych w granicach udzielonej przez użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  1. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

  1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego Idescu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Idescu i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

6.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej,

- pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji;

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Idescu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Idescu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

6.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.

7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo do informacji o przetwarzaniu danych – art. 15 RODO

- prawo uzyskania kopii danych – art. 15 RODO

- prawo do sprostowania – art. 16 RODO

- prawo do usunięcia danych – art.17 RODO

- prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO  

- prawo do przenoszenia danych – art.20 RODO

- prawo do skargi – art. 77 RODO

- prawo sprzeciwu – art. 21 RODO

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje użytkownikowi jedynie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez użytkownika z prawa do sprzeciwu administrator nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw użytkownika, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

8.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

- w formie pisemnej na adres: Kaja-Tex, ul. Działkowa 9, 62-872 Borek

- drogą e-mailową na adres: kontakt@idescu.pl

  1. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz partnerom handlowym.

9.2 Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej.